دمای خونه همیشه همون که دوست داری تنظیم می شه، حتی وقتی خونه نیستی

ترموستات هوشمند هیناوا فقط با سیستم فن کوئل و داکت اسپلیت کار می کنه

Watch Video

ظاهر این ترموستات همانند کلیدهای سری تیتان ساخته شده است

با هیناوا خیالت تخت باشه