کلید کولرآبی

Watch Video

استفاده از پروتکل وای فای


قابلیت صحبت دو طرفه با موبایل


کنترل از طریق دوربین ها


تصویر فول اچ دی رنگی

با نصب کلید هوشمند کولر آبی، کنترل کولر آبی از داخل خونه و خارج از خونه از روی گوشی موبایل به راحتی امکان پذیر هست.