دوربل،‌زنگ در واحد هوشمند

دوربل،‌زنگ در واحد هوشمند

Watch Video

پروتکل وای فای


نمایش بر روی موبایل


نمایش بر روی تاچ پنل


مکالمه دو طرفه

دیگه لازم نیست برای در واحد چشمی بذاری

دیگه لازم نیست برای در واحد چشمی بذاری