سیستم صوتی هوشمند
________________________
با قابلیت کنترل 4 زون مجزا

سیستم صوتی هوشمند ________________________ با قابلیت کنترل 4 زون مجزا


قابلیت کنترل از روی اپلیکیشن هیناوا و ساخت پلی لیست اختصاصی

قابلیت کنترل از روی اپلیکیشن هیناوا و ساخت پلی لیست اختصاصی

Watch Video
خونه به  4 ناحیه تقسیم شده که می تونی جداگانه کنترلشون کنی. همین الان بزن روی دکمه پلی و با کلیک روی زون ها صداش رو قطع و وصل کن .

خونه به 4 ناحیه تقسیم شده که می تونی جداگانه کنترلشون کنی. همین الان بزن روی دکمه پلی و با کلیک روی زون ها صداش رو قطع و وصل کن .

قابلیت اتصال 8 عدد اسپیکر  60 وات
یا  4 عدد اسپیکر  120 وات

قابلیت اتصال 8 عدد اسپیکر 60 وات یا 4 عدد اسپیکر 120 وات


توان بالا


ورودی های متعدد


4 زون مجزا


کنترل با اپلیکیشن

ورودی های دستگاه

ورودی های دستگاه

قابلیت کنترل دستگاه

قابلیت کنترل دستگاه