آژیر هوشمند هیناوا

Watch Video

صدای بلند آژیر


کوچک و قابل مخفی کردن


پروتکل وای فای


قابل کنترل از روی اپلیکیشن