دیگه لازم نیست منتظر آسانسور بمونی، قبل از اینکه بری بیرون از روی اپلیکیشن یا کلید داخل خونه آسانسور رو احضار کن

دیگه لازم نیست منتظر آسانسور بمونی، قبل از اینکه بری بیرون از روی اپلیکیشن یا کلید داخل خونه آسانسور رو احضار کن


کلیدهای احضار آسانسور متناسب با دیزاین داخلی شما در چهار رنگ مشکی، سفید، رزگلد و طلایی

کلیدهای احضار آسانسور متناسب با دیزاین داخلی شما در چهار رنگ مشکی، سفید، رزگلد و طلایی

Watch Video
وقتایی که یک دقیقه هم برات خیلی ارزشمنده

وقتایی که یک دقیقه هم برات خیلی ارزشمنده

حتی وقتی برای مهمونت خیلی احترام قائلی آسانسور رو براش احضار می کنی

حتی وقتی برای مهمونت خیلی احترام قائلی آسانسور رو براش احضار می کنی


پروتکل وای فای


صرفه جویی در زمان


استفاده از متریال درجه یک


قابل کنترل از روی اپلیکیشن