امنیت با هیناوا
Watch Video

وقتی خونه اتو روز و شب می تونی توی موبالیت ببینی، معلومه خیالت راحت تره

دوربین های هوشمند

هیچ در یا پنجره ای باز نمی شه مگر اینکه تو متوجه می شی، خیالت راحت شد؟

سنسور تشخیص باز و بسته شدن در و پنجره

کوچک ترین حرکتی توی خونه ات تشخیص داده می شه. گفتم که، خیالت راحت باشه

سنسور تشخیص حرکت

می دونم نگرانی که دزد برق رو قطع کنه، ولی سیستم های امنیتی هیناوا به باتری مجهزه و بدون برق هم کار می کنه.

یه وقت اگه دزد بیاد، همه همسایه ها خبردار می شن

آژیر هوشمند

هر اتفاقی بیفته خبردارت می کنیم. هم زنگ می زنیم هم تلفن

اپلیکیشن هیناوا

همه محصولات امنیت خانه هیناوا